Predmetnik 2020/21

Magistrski študijski program 2. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program

Predmetnik za študente, ki se bodo vpisali v študijskem letu 2021/22, je objavljen v predstavitvenem zborniku.

 

Konstruiranje in mehanika

Energetsko in procesno strojništvo

Proizvodno strojništvo

Mehatronika in laserska tehnika