Predmetnik

Magistrski študijski program 2. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program

 

Predmetnik

Konstruiranje in mehanika

Energetsko in procesno strojništvo

Proizvodno strojništvo

Mehatronika in laserska tehnika