Eksperimentalne metode

Nosilci: doc. Bračun Drago, izr. prof. Kutin Jože

Izvajalci: izr. prof. Kutin Jože, doc. Bračun Drago

Opis predmeta

Pri učnem predmetu Eksperimentalne metode se študenti seznanijo s teoretičnimi znanji in praktičnimi veščinami opazovanja, analize in testiranj fizikalnih pojavov, ki nastopajo v različnih okoliščinah na različnih področjih tehnike. Opazovanje fizikalnih pojavov temelji prvenstveno na gradnji sodobnih merilnih sistemov in analizi izmerjenih podatkov. Zato je pri učnem predmetu poudarek na poglobljenem razumevanju različnih konceptov gradnje merilnih sistemov ter oblikovanja vhodov in izhodov. Poglobi se znanje o delovanju primarnih zaznavalnih elementov in karakteristikah različnih funkcijskih elementov merilne verige. Posebna pozornost je namenjena problematiki povezovanja funkcijskih elementov merilne verige pri prenosu nizkonapetostnih, nizkoenergetskih in visokofrekvenčnih signalov, ki pogosto nastopajo v sodobnih procesnih merilnih sistemih. Študenti spoznajo različne možne načine uporabe računalnika, tako za potrebe avtomatizacije merilnega sistema, kot tudi za potrebe zajema, obdelave, upravljanja ter prikaza merjenih vrednosti. Posebna pozornost se posveča interpretaciji podatkov o opazovanem fizikalnem pojavu.

nazaj na seznam