Strojni elementi 3

Nosilci: prof. Klemenc Jernej, prof. Nagode Marko

Opis predmeta

Tesni in krčni nased v elastičnem in plastičnem področju. Vzmeti za visoko stopnjo izkoriščenosti (parabolične, gumijaste, pnevmatske). Prenos rotacijskega gibanja s trenjem in obliko (parametri, transformacije in učinkovitosti). Torna gonila (tagencialni, diferenčni specifični zdrs, koeficient sojemanja, vplivi na prestavna razmerja in izkoristek, osnove preračuna). Torni prenos, prenos s ploščatim, klinastim in zobatim jermenom. Prenosi z obliko (prestavno razmerje, poligonski efekt, vstopna izkoristka). Zobati jermen, verižni prenos, zobniški prenos. Zobniki s poševnim ozobjem, stožčastim in vijačnim ozobjem (oblika, izdelava, vprijem in nosilnost). Sinteza zobniških gonil (planetno gonilo, kinematske razmere, prestavno razmerje, dinamične razmere).

nazaj na seznam