Odrezavanje

Nosilci: izr. prof. Kramar Davorin, izr. prof. Pušavec Franci

Opis predmeta

Teorije in analize mehanizma nastajanja odrezka pri rezalnih orodjih z določeno in nedoločeno geometrijo. Pojavi na rezalnem robu in na obdelani površini v povezavi s potekom rezalne sile - statične / dinamične in vpliv vibracij na obdelovalni proces. Raziskave poteka mehanizma obrabe orodij, usmeritve pri razvoju orodij, rezalnih materialov in obdelovalnost sodobnih materialov. Postopki obdelave z odrezavanjem v kombinaciji z drugimi postopki; fina / precizna obdelava, hibridni postopki odrezavanja. Nadzor rezalnega procesa v smislu zasledovanja obrabe orodja in pravočasni napovedi zloma. Racionalizacija obdelave v smislu optimiranja cene in časa obdelave v povezavi s tehnološko banko obdelovalnih parametrov.

nazaj na seznam