Načrtovanje in obvladovanje kakovosti

Nosilci: doc. Bračun Drago, izr. prof. Kramar Davorin

Opis predmeta

Predmet predstavi študentom inženirstvo in tehnologijo kakovosti v luči načrtovanja, obvladovanja in kontroliranja kakovosti proizvodov, procesov in sistemov. Študenti se naučijo sistemsko pristopiti k problematiki načrtovanja in obvladovanja kakovosti, v smislu načrtovanja sistema, parametrov in toleranc. Študent se nauči analitično pristopati k reševanju problemov, tudi z uporabo statističnih metod na segmentu načrtovanja eksperimentov v podpori načrtovanja kakovosti proizvodov in procesov, z uporabo statističnih metod za kontrolo in nadzor procesov kakor tudi za prevzemne namene. Pridobljeno znanje in usposobljenost bo študentu v pomoč pri njegovem bodočem inženirskem delu in kreativnem reševanju nenehnih izzivov na področju načrtovanja in obvladovanja kakovosti, ki so posledica vedno večjih zahtev kakovosti izdelkov in storitev.

nazaj na seznam