Metrologija

Nosilci: doc. Lebar Andrej, izr. prof. Valentinčič Joško

Opis predmeta

Predmet Metrologija seznanja z osnovami metrologije na splošno in podrobneje z metrologijo na področju meritev dimenzij in pozicije. Še posebno se bomo ukvarjali z meritvami v integriranih obdelovalnih sistemih. Spoznali bomo vloga inženirske metrologije za doseganje kakovosti, tradicionalna in moderna merilna sredstva za merjenje dimenzij, strojni vid v proizvodnem strojništvu, meritve hrapavosti in vpliv hrapavosti na funkcionalnost izdelka. Teoretično in praktično bomo spoznali sprotne meritve statičnih in dinamičnih spremenljivk procesa in optimalno merilno zanko. Merilne podatke bomo obravnavali z gručanje podatkov in tudi induktivnim strojnim učenjem.

nazaj na seznam