Produktronski in preoblikovalni sistemi

Nosilci: prof. Herakovič Niko, doc. Šimic Marko

Opis predmeta

Preoblikovalni sistem predstavlja enovit sklop, ki je sestavljen iz stroja, orodij ter notranjih strežnih naprav. Za njegovo definiranje moramo najprej poznati tehnologijo, ki bo na njem potekala ter za vsako od posameznih preoblikovalnih operacij glavne in pomožne sile, ter njihovo odvisnost od kinematike stroja.

V okviru predmeta bodo najprej obravnavani preoblikovalni stroji in sicer po osnovni mednarodni klasifikaciji:

-  Stroji z omejeno energijo

-  Stroji z omejenim gibom

-  Stroji z omejeno silo

V zaključnem delu bodo predmeta predstavljeni strežni sistemi, ki so vgrajeni v sam preoblikovalni stroj. Njihovo delovanje mora po eni strani izpolnjevati tehnološke zahteve (izmetavanja, pridrževanja..), po drugi pa biti sinhronizirano z osnovno kinematiko stroja.

 

nazaj na seznam