Predmetnik 2020/21

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program

Predmetnik za študente, ki se bodo vpisali v študijskem letu 2021/22, je objavljen v Predstavitvenem zborniku.

1. letnik

1. semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

001

Tehniška matematika 1

Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek

30

 

45

 

 

75

150

6

002

Tehniška fizika

Rok Petkovšek

45

 

30

 

 

100

175

7

003

Tehniška dokumentacija

Robert Kunc / Samo Zupan

30

 

45

 

 

75

150

6

004

Elektrotehnika in elektronika

Marjan Jenko

30

 

30

 

 

65

125

5

005

Energetika in okolje

Andrej Senegačnik / Sašo Medved / Iztok Golobič

30

15

 

 

 

30

75

3

006

Informatika in računalništvo

Nikolaj Mole

15

 

30

 

 

30

75

3

SKUPAJ

180

15

180

 

 

375

750

30

DELEŽ

24%

2%

24%

 

 

50%

100%

100%

 

2. semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

007

Tehniška matematika 2

Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek

45

 

30

 

 

75

150

6

008

Tehniška mehanika 1

Miroslav Halilovič

75

 

45

 

 

130

250

10

009

Snovanje izdelkov in projektiranje

Leon Kos /

Nikola Vukašinović

30

 

30

 

 

65

125

5

010

Meritve

Jože Kutin

30

 

30

 

 

65

125

5

011

Proizvodno inženirstvo

Franci Pušavec / Damjan Klobčar / Tomaž Pepelnjak

45

15

 

 

 

40

100

4

SKUPAJ

225

15

135

 

 

375

750

30

DELEŽ

30%

2%

18%

 

 

50%

100%

100%

 

2. letnik

Študijski program se v 3. semestru v 2. letniku razdeli na pet smeri:

  • Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo - EPO
  • Snovanje, obratovanje in vzdrževanje - SOV
  • Proizvodno strojništvo - PRS
  • Mehatronika - MEH
  • Letalstvo - LET

3. semester - Skupni predmeti

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

012

Inženirska gradiva

Roman Šturm

45

 

30

 

 

50

125

5

013

Tehniška termodinamika 1

Andrej Bombač

45

 

30

 

 

75

150

6

014

Tehniška mehanika 2

Miha Boltežar / Janko Slavič

60

 

45

 

 

95

200

8

015

Strojni elementi 1

Marko Nagode / Jernej Klemenc

45

 

30

 

 

75

150

6

 

Obvezni predmet smeri S1

 

30

 

30

 

 

65

125

5

SKUPAJ 4

225

 

165

 

 

360

750

30

OBVEZNI PREDMET SMERI S1

4. semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

016

Prenos toplote in snovi

Andrej Kitanovski

30

 

30

 

 

65

125

5

017

Strojni elementi 2

Marko Nagode / Jernej Klemenc

45

 

30

 

 

50

125

5

018

Programiranje in numerične metode

Janko Slavič

30

 

30

 

 

65

125

5

019

Osnove krmiljenja

Primož Podržaj

30

 

30

 

 

65

125

5

 

Obvezni predmet smeri S2

 

30

 

30

 

 

65

125

5

 

Obvezni predmet smeri S3

 

30

 

30

 

 

65

125

5

SKUPAJ 4

195

 

180

 

 

375

750

30

DELEŽ 4

26%

 

24%

 

 

50%

100%

100%

OBVEZNI PREDMET SMERI S2 IN S3

3. letnik

Študijski program se v 5. semestru v 3. letniku razdeli na usmeritve:

Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo - EPO:

Snovanje, obratovanje in vzdrževanje - SOV:

 Proizvodno strojništvo - PRS:

Mehatronika - MEH:

Letalstvo - LET: