Tehniška matematika 1

Opis predmeta

Predmet podaja pregleden in v tehniko usmerjen uvod v glavna področja matematike kot je to potrebno za tehniške študije. Po uvodnem poglavju o številih in množicah so predstavljeni vektorji kot eno od bistvenih sredstev v tehniki. Sledijo pojmi zaporedja in limite ter limite funkcije. V nadaljevanju so predstavljeni odvodi, njihov intuitivni pomen, uporaba pri iskanju ekstremov funkcij, nazadnje pa tudi aproksimacija funkcij s pomočjo Taylorjeve vrste in višjih odvodov.

nazaj na seznam