Informatika in računalništvo

Opis predmeta

Podane bodo osnove informacijske tehnologije, kot so enota informacije, določanje velikosti informacije in kodiranje informacije. Obravnavana bo digitalna predstavitev različnih vrst informacij za obdelavo z računalnikom. Razlika med digitalnimi in analognimi podatki. Predstavljena bo zgradba in delovanje računalnika ter računalniška strojna oprema, kot so pomnilniške naprave in nosilci, vhodno-izhodne naprave, računalniška omrežja. Obravnavana bo računalniška programska oprema: operacijski sistemi; sistemska orodja; uporabniški računalniški programi za urejanje besedil, preglednic in slik; računalniški programi za konstruiranje, pripravo numeričnih modelov, preračun numeričnih modelov in prikaz rezultatov.

nazaj na seznam