Tehniška matematika 2

Opis predmeta

Predmet podaja pregleden in v tehniko usmerjen uvod v glavna področja matematike kot je to potrebno za tehniške študijeV začetku vpeljemo pojem integrala in sredstva za njegovo računanje kar je v prvi vrsti iskanje nedoločenega integrala. Vpeljemo tudi nekaj uporab kot so računanje prostornin. Funkcije več spremenljivk so še en nepogrešljiv del znanja matematike vsakega tehnika. Vpeljemo osnovne pojme kot so parcialni odvodi in njihov pomen in njihovo uporaba pri iskanju ekstremov in vezanih ekstremov. Diferencialne enače, ki sledijo so morda najuporabnejše znanje iz matematike za tehnike, saj izhajajo iz opisa naravnih pojavov. V tečajo pojasnimo pomen diferencialne enačbe in predstavimo tipe enačb, ki jih je možno rešiti z elementarnimi metodami kot so enačbe z ločljivima spremenljivkama in linearna difernecialne enačbe s konstantnimi koeficienti.

nazaj na seznam