Tehniška mehanika 1

Opis predmeta

Uvod v statiko. Aksiomi in zakoni mehanike. Obravnava sistemov sil. Definicija konstrukcije in njenega podprtja. Statika enoosnih konstrukcij. Statika vrvi. Trenje. Statične karakteristike prerezov. Uvod v trdnost. Napetostno stanje. Deformacijsko stanje. Zveza med napetostmi in deformacijami. Osnovni in sestavljeni obremenitveni primeri. Analiza osnovnih obremenitvenih primerov. Analiza sestavljenih obremenitvenih primerov. Uklon palic. Statično nedoločene konstrukcije. Osnove membranskih konstrukcijskih elementov.

nazaj na seznam