Snovanje izdelkov in projektiranje

Opis predmeta

Uvod v vsebine predmeta. Naravni procesi in sistemi v povezavi s tehničnimi procesi in sistemi. Okolje in izdelki, ki zagotavljajo določene funkcije. Funkcije izdelka v povezavi z tehničnim procesom Predstavitev strukturne gradnje strojev in naprav. Povezovalne funkcije med izdelki v strukturi. Predstavitev razlike med razvojno-konstrukcijskim procesom in projektiranjem. Definiranje glavne, pomožne, dopolnilne in povezovalne funkcije za izdelek ali tehnični sistem. Predstavitev primerov izdelkov, ki se razvijajo v razvojno-konstrukcijskem procesu ter njihova zadostitev določene funkcije tehničnega procesa. Predstavitev primerov projektiranja tehničnih sistemov in vzpostavitev povezav na nivoju posameznih funkcij izdelkov. Opredelitev informacij, ki predstavljajo izdelek ali sistem. Struktura tehnične dokumentacije v povezavi s strukturo izdelka. oziroma tehniškega sistema. Sistemska analiza tehničnega sistema za zadovoljevanje tehničnega procesa. Primeri projektiranja z uporabo sistemske analize.

nazaj na seznam