Meritve

Opis predmeta

Uvodni del predavanj je namenjen prikazu splošnega praktičnega pomena meritev v tehniški praksi ter popisu temeljnih metroloških pojmov na področju praktičnega meroslovja. Poudarek bo na merjenih fizikalnih veličinah in njihovi povezanosti. V grobem bo komentirana metrološka infrastruktura v RS. V nadaljevanju bodo podane teoretične osnove statistične obdelave, ovrednotenja in prikaza merjenih vrednosti. Osrednji in pomemben del vsebine učnega predmeta je popis temeljnih elementov in gradnikov, ki sestavljajo strukturo merilne verige. Podane bodo fizikalne, signalne, merilno-tehnične in metrološke značilnosti ter posebnosti in omejitve sodobnih merilnih zaznaval ter spremljajočih merilnih metod za merjenje mehanskih in termodinamičnih procesnih veličin stanja v strojništvu.

nazaj na seznam