Strojni elementi 1

Opis predmeta

Uvod

 • Proizvodni in konstrukterski proces:
  • proizvodni proces
  • konstrukterski in razvojni proces
  • vrednotenje konstrukcij
  • dimenzioniranje na varnost in zanesljivost
  •  
 • Osnove snovanja in zakonitosti oblikovanja strojni elementov:
  • pomen strojnih elementov
  • osnove za njihovo oblikovanje in izračun
  • uporabljeni materiali
  • kriteriji za dimenzioniranje strojnih delov
  • razdelitev strojnih elementov
  • parametri obremenitev in dimenzioniranja strojnih naprav in sestavnih elementov iz kovinskih materialov
  •  
 •   Kovinski in nekovinski materiali za izdelavo nosilnih strojnih delov: preračuni in oblikovanje

Elementi za zveze

 • Neločljive zveze
  • Lepljene zveze, lepila, oblikovanje lepljenih zvez, preračun lepljenih zvez
  • Lotane zveze, loti, oblikovanje lotanih zvez, preračun lotanih zvez
  • Varjeni spoji, vrste zvarov in oblike spojev, kvalitete zvarov, izračun zvarov, materiali za varjene konstrukcije, dopustne napetosti, oblikovanje dinamično obremenjenih varjenih konstrukcij
 • Elementi ločljivih zvez
   
  • Vijačne zveze, vrste navojev, pritrdilni vijaki, material za pritrdilne vijake in kvalitetni razredi s trdnostnimi lastnostmi, preračun vijakov brez znane sile prednapetja, preračun z znano silo prednapetja, potreben moment privijanja, posebne vrste pritrdilnih vijakov, gibalni vijak, dimenzioniranje gibalnega vijaka
  • Kovičene zveze, kovice in materiali za kovice, oblikovanje kovičenih zvez, kovičene zveze pri jeklenih konstrukcijah, preračun kovičenih zvez
  •   Vzmeti, kovinske vzmeti, materiali in karakteristike materialov za vzmeti, oblikovanje in izračun gumijastih vzmeti

Tlačne posode in cevovodi

 • oblike tlačnih posod, varjene tlačne posode
 • dimenzioniranje tlačnih posod, materiali in dopustne napetosti za tlačne posode
 •   pokrovi tlačnih posod, izračun debelin sten cevi

Tesnila

 • tesnila za relativno mirujoče dele
 • tesnila za relativno gibajoče dele
 •   karakteristike, materiali, načini vgradnje, uporaba

Rotacijski elementi

 • Ležaji
  • drsni ležaji, osnove mazanja, suho, mešano in tekočinsko mazanje, nosilnost oljnega filma, materiali za drsne ležaje, oblikovanje ležajev, aksialni drsni ležaji

kotalni ležaji, vrste kotalnih ležajev, preračun kotalnih ležajev, vgraditev kotalnih ležajev, mazanje kotalnih ležajev

Vzmeti

 • karakteristike
 • oblike
 • trdnostne lastnosti
 • kovinske in nekovinske vzmeti
 •   izkoristek

 

nazaj na seznam