Osnove krmiljenja

Opis predmeta

O kibernetiki in upravnem sistemu, o krmilnem sistemu, primeri iz zgodovine tehnike od časov industrijske revolucije do današnjih dni. Splošna izhodišča, metode in cilji predmeta. Blokovna shema krmilnega sistema. Načini in sredstva prikazovanja dinamičnih lastnosti gradnikov krmilnih sistemov – primeri ugotavljanja dinamičnih lastnosti gradnikov iz posameznih področij tehnike (mehanike, toplotne tehnike, elektrotehnike, hidravlike,..., primer sestavljenega gradnika drugega reda). Analogije v splošnem in v praktični uporabi med mehanskimi in električnimi gradniki. Zamisel in realizacija analognega računalniškega vezja. Prikaz gibanja krmilnih sistemov (linearizacija, primer hidravličnega servomotorja, primer temperaturnega krmilnega sistema, enačba krmilne zanke in karakteristična enačba krmilnega sistema). Obnašanje krmilnega sistema (prikaz obnašanja krmilnega sistema s pomočjo prehodne funkcije in impulzne prehodne funkcije, načini obnašanja P, I, D in njihove časovne lastnosti, dinamična točnost gibanja krmilnega sistema, njeno zagotavljanje s pomočjo spreminjanja narave in velikosti parametrov krmilne naprave). O frekvenčnih metodah (frekvenčna karakteristika in frekvenčni diagrami). Stabilnost gibanja krmilnega sistema. Izbira nastavitveni parametrov krmilnih naprav. Diskretni sistemi. Gradniki krmilnih naprav (merilniki, krmilne naprave, izvršilni organi). Realizacija in zagon krmilnih sistemov.

nazaj na seznam