Energetska proizvodnja

Opis predmeta

Vsebina predmeta obravnava pretvorbe primarnih virov energij v toploto, delo in električno energijo. Ker je največji delež primarnih energij, poleg potencialne energije vode in energije vetra, v obliki kemične notranje energije fosilnih goriv, ja celo poglavje posvečeno gorivom, kemični sestavi goriv, zgorevanju, kokntroli zgorevanja, sestavi dimnih plinov in ekoloških posledicah izpustov dimnih plinoz oz. uporabe fosilnih goriv. V nadaljevanju so obravnavani procesi v termoelektrarnah, kjer so osnovni elementi parni kotel, parna turbina, elementi parnaga postrojenja in kondenzator. Za vse naštete elemente so obravnavane konstrukcijjke izvedbe in principi obratovanja ter funkcijske značilnosti v okviru termodinamičnih delovnih krožnih proceov. V nadaljevanju so obravnavane še pretvorbe potencialov vodnih tokov v delo in električno energijo v hidroelektrarnah. Poudarjene so bistvene značilnosti sistemov, opis in karakteristike različnih vrst vodnih turbin, hidrološke razmere in značilnosti različnih tipov hidroelektrarn. Sledijo še osnove motorjev z notranjim zgorevanjem, ki imajo v smislu toplotnih pogonskih energetskih strojev najvišji izkoristek pretvorbe primarne energije v mehansko delo in so zato lahko tudi primerna alternativa za pridobivanje toplote in dela oziroma električne energije. Sledijo še osnove motorjev z notranjim zgorevanjem, ki imajo v smislu toplotnih pogonskih energetskih strojev najvišji izkoristek pretvorbe primarne energije v mehansko delo in so zato lahko tudi primerna alternativa za pridobivanje toplote in dela oziroma električne energije.

nazaj na seznam