Tehniška termodinamika 2

Opis predmeta

Pričujoči predmet je logična nadgradnja predmeta Tehniška termodinamika 1 v 3. semestru. Zajema osnovne značilnosti enofaznih, dvofaznih in dvokomponentnih realnih snovi (primeri: zemeljski plin, voda in vodna para, vlažen zrak in binarne zmesi) in njihovo uporabo v energetiki in procesni tehniki. Študent se prav tako seznani z osnovnimi principi zgorevanja in tretjim glavnim zakonom termodinamike. V nadaljevanju se prikaže osnovne principe tokov, ki so pomembni v termodinamskih študijah. Navedene osnove so v poglavju termodinamskih procesov povezane v principe vrednotenja kvalitete termodinamskih procesov v energetiki, procesnem in okoljskem inženirstvu, vključno s transmisijskimi in distribucijskimi sistemi in njihovim monitoringom.

nazaj na seznam