Efektivnost proizvodov

Opis predmeta

Koncepti pojmi definicije. Atributi izdelka. Efektivnost in stroški. Osnovni modeli zanesljivosti. Vpliv strukture izdelka na zanesljivost. Vrednotenje na zanesljivost (cilji, alokacija zanesljivosti, metode vrednotenja). Vrste okvar. Analiza možnih okvar in njihovih posledic. Analiza varnosti in drevesa okvar. Vzdrževalnost. Vrednotenje na vzdrževalnost (cilji, alokacija vzdrževalnosti, metode vrednotenja). Osnove suportabilnosti in razpoložljivosti.

nazaj na seznam