Osnove MKE analiz

Opis predmeta

Pri predmetu bodo obravnavane osnovne prvine reševanja tehniških problemov z metodo končnih elementov (MKE) za potrebe analize odziva mehanskega ali termalnega sistema. bodo osnovne lastnosti Podane teoretične osnove metode končnih elementov (MKE). Poudarek bo na predstavitvi različnih tipov končnih elementov in načinih diskretizacije analiziranega območja. Študentu bo predstavljena uporaba računalniškega programa, ki vključuje pripravo geometrijskega modela, diskretizacija območja s KE, definiranje robnih pogojev, prostostne stopnje problema, reševanje sistema enačb ter analiza rezultatov. Obravnavan bo prikaz rezultatov, kontrola rezultatov, vpliv izbire KE na kvaliteto rezultatov. Na analitično eksaktno izračunanih primerih bo izvedena analiza numerično dobljenih rezultatov.

nazaj na seznam