Tehnologija preoblikovanja

Opis predmeta

Deformacije - specifična, logaritemska, hitrost deformacije, anizotropija. Tečenje materiala, določitev krivulje tečenja, analitična oblika. Idealno preoblikovalno delo v eni in več stopnjah, brez in z vmesno toplotno obdelavo. Sprememba trdote, segrevanje in trenje pri preoblikovanju. Sila, delo in izkoristek. Vplivi in merila za ocenjevanje preoblikovalnosti. Globoki vlek z in brez držala, deformacije, sila, vplivi na mejo preoblikovalnosti. Upogibanje, natančnost, sila, začetna dolžina. Rezanje, sila, zračnost med rezili, natančnost. Protismerno in istosmerno iztiskavanje, obremenitev orodja, natančnost. Vlečenje, valjanje, vtiskovanje. Značilnosti, obremenitev in načrtovanje enostopenjskih orodij. Preoblikovanje polimerov. Brizganje - sušenje granulata, cikel brizganja, značilnosti strojev in orodij. Brizganje prahov. Vlečenje kompozitnih profilov, navijanje, predoblikovanci, ročno in strojno laminiranje.

nazaj na seznam