Letalska meteorologija

Nosilci: prof. Rakovec Jože

Izvajalci: prof. Rakovec Jože, asist. Skok Gregor

Opis predmeta

Splošni pojmi o atmosferi in standardna atmosfera. Meteorološke spremenljivke in vremenski pojavi (viri energije, temperatura zraka, zračni tlak, zračni tokovi, adiabatni procesi v nenasičeni atmosferi, vlažnost zraka, adiabatni procesi v nasičeni atmosferi, oblaki, padavine, vidnost).

nazaj na seznam