Neporušne preiskave

Opis predmeta

Certificiranje osebja in akreditacija laboratorijev, standardi na področju neporušnih preiskav. Načrtovanje in izvajanje neporušnih preiskav, dokumentiranje rezultatov, interpretacija rezultatov, kritična ocena velikosti napake, arhiviranje dokumentov / zapisov. Integriteta površin: vplivi različnih obdelovalnih procesov na stanje površine in površinskega sloja, zaostale napetosti, strukturne spremembe, spremembe v trdoti, napake v materialu, avtomatizacija kontrole materialov med in po obdelovalnem in izdelovalnem procesu, primeri uporabe neporušne kontrole materialov v individualni in serijski proizvodnji. Optične metode in boreskopija, uporaba optičnih pripomočkov, vrste boreskopov, vrednotenje površine in napak, dokumentiranje. Penetrantski način preiskav: fizikalne osnovne, načini preizkušanja, ocenjevanje površin in načini dokumentiranja stanja površin. Preiskave površinskih napak z magnetnimi metodami: fizikalne osnove, načini magnetenja, vrste magnetnih sredstev, magnetne folije, načini razmagnetenja preiskušancev, sistemi za kontrolo, merjenje sipanega polja, prikazi rezultatov. Preiskave lastnosti materialov in napak v materialu z vrtinčnimi tokovi: fizikalne osnove, postopki preiskušanja, sistemi za kontrolo delov,prikazi rezultatov. Preiskave z rentgenskimi in gama žarki: fizikalne osnove, vrste in oblike rentgenskih cevi, vrste anodnih glav, pregled načinov merjenje intenzivnosti, kakovost slike in notranja neostrina, določevanje optimalne razdalje cevi od preiskušanca, ocenjevanje napak, varstvo proti sevanju. Preiskave materialov z ultrazvokom in akustična emisija: fizikalne osnove, pridobivanje ultrazvoka, postopki preiskušanja, naprave za preiskušanje. Ultrazvočne glave, posebni postopki preizkušanja.

nazaj na seznam