Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija

Opis predmeta

Predmet podaja osnove za načrtovanje strojnih inštalacij v stavbah in industriji. Namen je podati učinkovitost ogrevalnih, hladilnih in klimatskih naprav in sistemov. Raba energije in vplivi na okolje. Podani so elementi ogrevalnih sistemov, kot generatorji toplote s poudarkom na kondenzacijskih in biomasnih kurilnih napravah, ogrevala, cevovodi, varnostne naprave, armature, elementi hladilnih sistemov kot so kompresorji, hladilni stolpi, elementi klimatskih sistemov, kot so filtri, grelniki, hladilniki, sušilniki, ovlaževalniki, ventilatorji, obtočne črpalke, glušniki, kanali, končni (vtočni in odtočni) elementi. Predstavljeni so ogrevalni sistemi, kot so lokalno in centralno ogrevanje, nizkotemperaturni in visokotemperaturni sistemi, konvektivni in sevalni ter enocevni in dvocevni sistemi. Zračni sistemi. Daljinsko ogrevanje. Hladilni sistemi, hladilni procesi, uporabljana hladiva. Prezračevalni sistemi - naravno, hibridno in mehansko prezračevanje, posebni in inovativni primeri prezračevanja, lokalno prezračevanje. Klimatski sistemi in njihova delitev, zračni sistemi, enokanalni in dvokanalni, zračno vodni sistemi, indukcijske naprave, dvocevne, trocevne, štiricevne naprave. Naprave z ventilatorskimi konvektorji. Hladilne grede. Za naprave in sisteme podana njihova regulacija in krmiljenje ter varovanje sistemov. Predmet se konča s sintezo vsebine – z metodo in kriteriji načrtovanja določenega sistema glede na namembnost stavbe oz.na tehnološki proces.

nazaj na seznam