Vozila

Opis predmeta

Predmet obravnava vozila kot mehatronski sistem, ki deluje v spregi z voznikom in v okolju. Obravnavamo predvsem obratovanje vozil, podprto z vzdrževalnim procesom. Poudarjene so specifike različnih vozil in specifike okolja obratovanja. Študent spozna sestavne sklope vozil, njihovo funkcionalnost, vitalnost za funkcijo vozila in za varnost in zanesljivost obratovanja. Poudarjene so specifike elementov značilnih za vozila: Pogonski agregati, transmisija, kolesni sklop, podvozje, krmilje, zavorni sistem, prostor za potnike in tovor. Karakteristike vozil v transportu in vpliv na promet.

nazaj na seznam