Hidravlični in pnevmatični sistemi

Opis predmeta

Hidravlični in pnevmatični sistemi so tisto področje strojništva, ki je prisotno v mnogih aplikacijah mehatronskih sistemov od robotike, avtomatizacije, obdelovalnih in preoblikovalnih strojev, drugih mehatronskih sistemov in kmetijskih strojev do gradbenih strojev in drugih strojnih aplikacij. V zadnjih letih delež industrije z integriranimi hidravličnimi in pnevmatičnimi mehatronskimi sistemi v svetu izredno narašča (letna rast do 7 %), kar kaže na vse večje potrebe po strokovnjakih s tega področja in na vse večjo uporabnost hidravličnih in pnevmatičnih sistemov. Razvoj mikroelektronike ter mehatronike je v zadnjih letih močno vplival na tudi na razvoj hidravličnih in pnevmatičnih komponent in sistemov v smeri razvoja mikro in nano komponent in sistemov. V okviru predmeta Hidravlični in pnevmatični sistemi bodo podane le osnove konvencionalnih in proporcionalnih H&P komponent in sistemov ter osnovna znanja za kocipiranje (elektro)hidravličnih in (elektro)pnevmatičnih sistemov, H&P mikro in nano komponent in pogonov, ter pnevmatičnih krmilij s PLK-ji. Študenti bodo v okviru predmeta osvojili osnovna znanja na omenjenem področju vključno s teoretičnimi osnovami za preračun in projektiranje v praktični uporabi hidravličnih in pnevmatičnih sistemov. Razumeli bodo osnove H&P sistemov, delovanje pomembnejših oziroma najširše uporabljanih H&P konvencionalnih, elektro- in proporcionalnih komponent ter sistemov in pridobili osnovna znanja za projektiranje H&P krmilj in sistemov s temi komponentami v praksi. Pridobljeno znanje bo tudi primerna osnova pri vzdrževanju mehatronskih sistemov, opremljenih s hidravličnimi in pnevmatičnimi sistemi. Pridobljeno znanje bodo študenti uporabili tudi kot osnovo za nadgradnjo znanja na tem področju v višji stopnji.

nazaj na seznam