Varjene konstrukcije

Opis predmeta

Mehanske lastnosti jeklene pločevine ter njihova odvisnost od smeri merjenja, debeline in temperature; plastni iztrg; Kriteriji za izbor jekla, ki je odporno na krhki lom; Priprava žlebov za zvare; sistemizacija varjenih spojev; Klasifikacija napak v zvarih; nivoji sprejemljivosti napak v zvarih; statično obremenjeni varjeni spoji; Statična odpornost čelnih, kotnih in drugih tipičnih zvarov; zasnova in dimenzioniranje statično obremenjenih varjenih spojev; Utrujenostna (dinamična) odpornost varjenih spojev; zasnova in dimenzioniranje dinamično obremenjenih varjenih spojev; Varjeni nosilci in stebri iz odprtih in zaprtih prečnih presekov; okrepitveni elementi v tenkostenih konstrukcijah; Varjeni palični nosilci; varjeni palični nosilci iz okroglih in pravokotnih cevi; Varjeni ločni nosilci in okvirji; Osnove dimenzioniranja tlačnih posod; kategorije tveganja tlačnih posod; projektne obremenitve; gradiva za tlačne posode; testne grupe; Določitev minimalne debeline sten za notranji in zunanji projektni tlak; Varjeni tlačni cevovodi in razdelilniki; Varjeni rezervoarji in nekater druge kompleksne konstrukcije; Deformacije varjenih elementov in konstrukcij.

nazaj na seznam