Matematika 1

Opis predmeta

Osnovni pojmi teorije množic in števil, realna in kompleksna števila. Osnovni pojmi teorije vektorjev v prostoru z definicijo osnovnih operacij - skalarni, vektorski, mešani, dvojni vektorski produkt ter z definicijo enačbe premice in ravnine v prostoru.: Osnovni pojmi zaporedja - stekališče in limita, računanje z zaporedji, definicija števila e. Osnovni pojmi teorije realnih funkcij ene spremenljivke - elementarne funkcije, limita, zveznost, nedoločeni izrazi. Odvod: definicija odvoda, pravila odvajanja, odvodi elementarnih funkcij, diferencial, l’Hôpitalovo pravilo, Taylorjeva formula, krivulje v ravnini. Analiza funkcij – ukrivljenost, lokalni ekstrem funkcije, konstrukcija grafa.

nazaj na seznam