Fizika

Opis predmeta

Znanje osnovnih naravnih pojavov je neizogibno za uspešen študij strojništva in za kasnejše delo inženirjev oz. magistrov strojništva v raziskovalnem delu in razvoju in delo v industriji nasploh. Pri predmetu Fizika se študenti privajajo tudi uporabi matematičnih prijemov pri obravnavi fizikalnih vsebin, kar je osnova za kasnejšo obravnavo zahtevnejših inženirskih problemo, s katerimi se srečujejo v nadaljevanju študija. Cilj predmeta je dati študentom trdne teoretične in praktične fizikalne podlage in jih tako pripraviti za nadaljnji študij sodobnega strojništva. Pomemben poudarek pri predmetu je dan sprotnemu delu ter uvajanju v skupinsko delo pri seminarjih in laboratorijskih vajah. Predmet zajema teme s celotne fiv

nazaj na seznam