Trdnost

Opis predmeta

Osnovni namen nauka o trdnosti je računanje porazdelitve notranjih sil v enoosnih konstrukcijskih elementih in konstrukcijah. Vsebina predmeta predstavlja nadaljevanje statike, kjer je študent spoznal metode za določanje notranjih sil in momentov v poljubni točki, vendar samo sumarno, zaradi tega statiko oblika prereza enoosnih konstrukcijskih elementov ni zanimala. V trdnosti pa želimo dobiti odgovor na vprašanje, kako se notranje veličine stanja porazdelijo po prereza, kar pa pomeni, da je za trdnost oblika in velikost prereza bistvenega pomena. S sredstvi trdnosti, ki opošteva deformabilnost telesa, je omogočeno določanje zunanjih reakcij statično nedoločenim enoosnim konstrukcijskim elementom. Na osnovi poznavanja razporeditve notranjih veličin stanja, trdnost omogoča izbiro dimenzije konstrukcijskih elementov glede na zunanje obremenitve. Zaradi tega je glavna naloga trdnosti dimenzioniranje enoosnih konstrukcijskih elementov in konstrukcij. To znanje pa je osnova za vse nadalnje predmete, ki morajo pri konstrukcijskih elementih upoštevati obliko in dimenzijo, tako da se ne pojavi zlom, oziroma, da se ne pojavijo nezaželjene deformacije.

nazaj na seznam