Gradiva 1

Opis predmeta

Predmet daje študentu osnovno znanje o razumevanju lastnosti materialov iz vidika kristalne zgradbe in mikrostrukture. Zato se izhaja iz zgradbe trdnih snovi, nato preide na nauk o kovinah preko ohlajevalnih krivulj in osnovnih diagramov stanja. Pri analizah materialov izhajamo iz mikrostrukturne analize vzorcev, kjer se študenti seznanijo z mikroskopi in s preparativno tehniko za optično mikroskopijo. Nadalje se navežemo še na mehanske lastnosti materialov od različnih načinov določevanja trdnosti (nateg, tlak…), različni postopki določevanja trdote ter statična in dinamična trdnost materiala. Pri tem se kandidati seznanijo z lastnostmi materialov iz zbranih tabelaričnih podatkov v priročnikih. V prvem delu predmeta se seznanijo še s postopki litja in z lastnostmi ulitih delov ter z različnimi postopki preoblikovanja do polizdelka kot so valjanje, vlečenje in izstiskavanje. Pri tem pa se spoznajo z litimi in gnetenimi zlitinami ter z njihovimi mehanskimi in uporabnimi lastnostmi.

nazaj na seznam