Modeliranje prostora

Opis predmeta

Modeliranje prostora predstavlja osnovo za virtualno modeliranje izdelka. Pri tem je potrebno razumeti razliko med matematičnim popisom geometrijskih in sestavo uporabniških primitivov v kompleksne objekte, ki jih danes predstavljajo običajni izdelki. Študent se najprej spozna z tehnologijo predstavitve, možnostmi za vnos podatkov kot tudi za predstavitev podatkov v realnem okolju. Zaradi tega je potrebno pri vajah demonstrirati ostrezna okolja in tako študentu prikazati resničnost uporabe. V nadaljevanju se mora spoznati z opredlitvijo prostora s koordinatnimi sistemi v globalnem kot lokalnem svetu. Predstavljene so osnove Bernsteinovega polinoma, B-krivulje, različne interpolacije v prostoru. Predstavljene so B-krivulje na prostih površinah in metode za preoblikovanje prostih površin: sestavljanje, rezanje, lokalna modaliteta, ukrivljanje ipd. Izpeljani so modeli NURB-sovih krivulj in neposredna uporaba. V sklepu so naznačeni problemi pri sestavljanju različnih prostih površin in omejitve na stičnih robovih.

nazaj na seznam