Termodinamika

Opis predmeta

Termodinamika in kompleksni sistemi: uvod in motivacija

Lastnosti čistih snovi: termično raztezanje, agregatna stanja, PVT sistem, stanje vs. proces,

Energije in energijske pretvorbe: prvi glavni zakon termodinamike, PVT sistem, delo, snovni in energijski tokovi, analiza s kontrolnimi volumni
Nepovračljivost: drugi glavni zakon termodinamike, entropija, povezave
termodinamskih lastnosti

Nepovračljivost in razpoložljivost: drugi glavni zakon termodinamike, eksergija

Kompleksni procesi:

  • pridobivanje električne energije
  • promet
  • bivalno okolje
  • industrija – inovacije
  • energijski management

  • več na http://lab.fs.uni-lj.si/lfdt/predmeti.htm

nazaj na seznam