Gradiva 2

Opis predmeta

Predmet daje študentom osnovno znanje o železnih in neželeznih zlitinah ter o spreminjanju lastnosti po različnih načinih toplotne ali termokemične obdelave materialov. Nato preide na tehnologijo prašne metalurgije, kjer se študenti seznanijo z pridobivanjem prahu ter s prešanjem in sintranjem. Poseben poudarek je na popisu difuzijskih procesov in drugih modificiranih postopkov izdelave posebnih sintranih delov. Med nekovinskimi gradivi so predstavljeni polimerni materiali s tipičnimi polimernimi reakcijami podprto z različnimi preizkusi določevanja posameznih lastnosti polimerov. Sledi prikaz osnovnih postoplov oblikovanja polizdelkov in izdelkov iz polimernih materialov. Tehnična keramika vključuje pregled vrste surovin, pripravo surovin, oblikovanje ter prešanje in sintranje delov. Pregled različnih postopkov oblikovanja, sušenja in sintranja sintranih delov. Poseben poudarek je na inženirski keramiki z vidika lastnosti in uporabe. Sledijo kompozitni materiali na kovinski, polimerni in keramični osnovi, s poudarkom na njihovi izdelavi in uporabi ter testiranju kompozitov. Zadnje poglavje predstavlja Korozijo in zaščito kovin pred korozijo. Predstavljene bodo različne pojavne oblike korozije, hitrosti kemičnih reakcij in načini preizkušanja korozije. Podani bodo tudi različni načini zaščite kovin in kovinskih konstrukcij pred korozijo od mehanskih do kemičnih in galvanskih postopkov zaščite.

nazaj na seznam