Nauk o polimerih

Opis predmeta

Polimeri postajajo vedno bolj pomembni konstrukcijski materiali. Njihova uporaba v industriji hitro narašča zaradi prednosti, ki jih ti materiali nudijo v primerjavi z bolj tradicionalnimi materiali kot so npr. kovine. Nekaj poglavitnih prednosti je: enostavno preoblikovanje, odpornost na korozijo, ugodno razmerje med trdnostjo in težo, večfunkcijski namen uporabe… Od njih se pričakuje, da prenašajo obremenitve skozi celotno življensko dobo. To zahteva napovedovanje dolgotrajne zanesljivosti konstrukcijskih elementov, kar nadalje zahteva poznavanje lastnosti materialov. Konstruiranje s polimeri je precej zahtevno ker so, za razliko od kovin, mehanske lastnosti polimerov močno odvisne od časa. V okviru predmeta Nauk o polimerih slušatelj pridobi osnovna znanja na področju vedenja polimernih materialov v talini in trdnem stanju. Osvoji metodologije karakterizacije taline in trdnih polimerov. Osvoji osnove tehnoloških postopkov predelave polimerov in kompozitov, ter osvoji osnovne koncepte snovanja izdelkov iz tovrstnih materialov.

nazaj na seznam