Kemija

Opis predmeta

Pri predmetu Kemija študent osveži svoje znanje kemije, ki ga je pridobil na nižjih nivojih šolanja. Pomemben del predmeta je predstavitev tem in teoretskih principov, ki so povezani s strojništvom in jih zato strojniki večkrat srečajo tudi v praksi. Jasno je predstavljena povezava poznavanja zgradbe snovi in njen vpliv na kemijske lastnosti snovi. Predstavljeni so tudi številni primeri snovi in materialov, ki jasno pokažejo uporabnost in povezavo kemijskih snovi z vsakdanjim življenjem in še posebej strojništvom (kar je podrobneje razvidno tudi iz posameznih točk Modela učnega načrta).

nazaj na seznam