Predmetnik

Predmeti so razporejeni glede na njihovo vsebino:

  • s splošnimi vsebinami, pomembnimi za vse študente, ne glede na njihovo strokovno opredelitev
  • z vsebinami, ki so strokovno specifične za izbrane študijske smeri v programu

Seznam vseh predmetov v doktorskem študijskem programu STROJNIŠTVO z nosilci (brez izvajalcev):

Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu

Zap.štev. Predmet Nosilec Kontaktne
ure
Samostojno
delo študenta
Ure
skupaj
ECTS
 
             
7001 Akustika in ultrazvok Jurij Prezelj 90 160 250 10
7002 Diferencialne enačbe Aljoša Peperko 90 160 250 10
7003 Eksperimentalne metode v raziskovalnem delu Jože Kutin /
Drago Bračun
90 160 250 10
7005 Kaotična dinamika Edvard Govekar 90 160 250 10
7006 Linearna algebra Janez Žerovnik 90 160 250 10
7007 Metode končnih in robnih elementov Nikolaj Mole 90 160 250 10
7008 Nelinearna mehanika gradiv Miha Brojan 90 160 250 10
7009 Nevronske mreže Edvard Govekar 90 160 250 10
7010 Numerične metode Janko Slavič 90 160 250 10
7011 Numerične metode v dinamiki fluidov Božidar Šarler 90 160 250 10
7012 Numerično modeliranje sklopljenih sistemov Nikolaj Mole /
Božidar Šarler
90 160 250 10
7013 Optimizacijske metode Janez Žerovnik 90 160 250 10
7014 Sinergetika Edvard Govekar 90 160 250 10
7015 Teorija gradiv Roman Šturm 90 160 250 10
7016 Teorija turbinskih strojev

Mihael Sekavčnik /
Marko Hočevar

90 160 250 10
7018 Verjetnost in matematična statistika Aljoša Peperko 90 160 250 10
7019 Uporabna statistika v tehniki Edvard Govekar 90 160 250 10
  SKUPAJ   1620 2280 4500 180
             

 

 

Seznam izbirnih predmetov na področju: Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti

Zap. štev. Predmet Nosilec Kontaktne
ure
Samostojno
delo študenta
Ure
skupaj
ECTS
 
7101 Akustična  emisija in hrup Jurij Prezelj 90 160 250 10
7102 Dinamika in vibracije Miha Boltežar 90 160 250 10
7103 Dinamika sistemov teles Miha Boltežar 90 160 250 10
7104 Eksperimentalna mehanika Janko Slavič 90 160 250 10
7106 Karakterizacija polimernih materialov Lidija Slemenik Perše 90 160 250 10
7108 Mehanika leta Tadej Kosel 90 160 250 10
7109 Mehanizmi Robert Kunc 90 160 250 10
7110 Nelinearna nihanja struktur Miha Boltežar 90 160 250 10
7111 Obratovalna trdnost Marko Nagode
Jernej Klemenc
90 160 250 10
7112 Razvojni postopki v letalstvu Tadej Kosel 90 160 250 10
7114 Stabilnost Miha Brojan 90 160 250 10
7115 Tehnična diagnostika Mitjan Kalin 90 160 250 10
7116 Tehnični informacijski sistemi bo javljen naknadno 90 160 250 10
7117 Teorija konstruiranje bo javljen naknadno 90 160 250 10
7118 Teorija termoplastičnosti Miroslav Halilovič 90 160 250 10
7119 Teorija viskoelastičnosti Lidija Slemenik Perše 90 160 250 10
7120 Transportni sistemi in logistika Boris Jerman 90 160 250 10
7121 Tribologija Mitjan Kalin 90 160 250 10
7105 Inženiring kontaktnih površin Mitjan Kalin /
Roman Šturm
90 160 250 10
  SKUPAJ   1890 3360 5250 210

 

Seznam izbirnih predmetov na področju: Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti

Zap. štev. Predmet Nosilec Kontakne
ure
Samostojno
delo študenta
Ure
skupaj
ECTS
 
7201 Ekologija delovnega in bivalnega okolja Matjaž Prek /
Uroš Stritih
90 160 250 10
7202 Eksperimentalno modeliranje v energetskem strojništvu

Marko Hočevar

90 160 250 10
7203 Izboljšani prenos toplote Iztok Golobič 90 160 250 10
7204 Modeliranje motorjev z notranjim zgorevanjem Tomaž Katrašnik 90 160 250 10
7205 Ogrevanje in hlajenje Andrej Kitanovski 90 160 250 10
7206

Prenos toplote in snovi

Andrej Kitanovski

90 160 250 10
7207 Teorija zgorevanja Andrej Senegačnik / 
Tomaž Katrašnik
90 160 250 10
7208 Termoenergetska analiza procesov Andrej Senegačnik 90 160 250 10
7209 Termoenergetski sistemi Mihael Sekavčnik 90 160 250 10
7210 Večfazni tok Božidar Šarler 90 160 250 10
  SKUPAJ   900 1600 2500 100

 

Seznam izbirnih predmetov na področju: Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika
Zap. štev. Predmet Nosilec Kontaktne
ure
Samostojno
delo študenta
Ure
skupaj
ECTS
 
7301 Izbrana poglavja iz proizvodnih sistemov Janez Kušar 90 160 250 10
7302 Izbrana poglavja iz tehnične kibernetike Primož Podržaj           90 160 250 10
7303 Kompleksni mehatronski sistemi Janez Diaci 90 160 250 10
7304 Laserska tehnika

Janez Diaci /

Matija Jezeršek

90 160 250 10
7305 Neporušno testiranje materialov in konstrukcij Tomaž Kek 90 160 250 10
7306 Obdelovalni stroji Franci Pušavec 90 160 250 10
7307 Operacijske raziskave Janez Žerovnik 90 160 250 10
7308 Optimiranje obdelovalnih tehnologij Franci Pušavec 90 160 250 10
7309 Posebni postopki obdelave Joško Valentinčič 90 160 250 10
7310 Procesi odrezavanja Franci Pušavec 90 160 250 10
7311 Procesi preoblikovanja gradiv Tomaž Pepelnjak 90 160 250 10
7312 Procesi varjenja Damjan Klobčar 90 160 250 10
7313 Računalniško integrirani obdelovalni in delovni sistemi CIM/FMS

Rok Vrabič

90 160 250 10
7314 Sistemi kakovosti Drago Bračun 90 160 250 10
7315 Sistemi planiranja in vodenja proizvodnje Janez Kušar 90 160 250 10
7316 Sočasno inženirstvo Janez Kušar 90 160 250 10
7317 Inteligentni strežni in montažni sistemi Niko Herakovič 90 160 250 10
7318 Toplotna obdelava in oplemenitenje površin Roman Šturm 90 160 250 10
7319 Varjenje, rezanje in navarjanje z visoko gostoto energije Damjan Klobčar 90 160 250 10
  SKUPAJ   1710 3040 4750 190