Predmetnik

Predmeti so razporejeni glede na njihovo vsebino:

  • s splošnimi vsebinami, pomembnimi za vse študente, ne glede na njihovo strokovno opredelitev
  • z vsebinami, ki so strokovno specifične za izbrane študijske smeri v programu

Seznam vseh predmetov v doktorskem študijskem programu STROJNIŠTVO z nosilci ter izvajalci:

Seznam predmetov III. stopnje