Ime in priimek: Martin Budna
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program
Datum: 05.07.2023
Ura in prostor: 12:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Vitka oskrbovalna veriga
Mentor: doc. dr. Lidija Rihar
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar

Pojdi na vsebino