Ime in priimek: Enej Rihter
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.11.2022
Ura in prostor: 12:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj testne naprave za izvedbo trajnostnega testa elementov potisnih sistemov
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /