Ime in priimek: Pia Fackovič Volčanjk
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.11.2022
Ura in prostor: 12:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Termično shranjevanje energije v kombinaciji z jedrskim reaktorjem
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Senegačnik
Somentor: /