Ime in priimek: Rok Aljančič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.11.2022
Ura in prostor: 12:00, II/3A
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv ogljikovih nanocevk v polietilenu visoke gostote na časovno odvisno vedenje nanokompozitov
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /