V petek, 13. 10. 2023 ob 11:30 bo gospod Andraž Kravos zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Termodinamsko osnovan model gorivnih celic s protonsko izmenjevalno membrano z znižano dimenzionalnostjo za opazovanje in nadzor z virtualnimi tipali

ang. Thermodynamically based reduced dimensionality proton exchange membrane fuel cell model for observer based monitoring and control

Mentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik
Somentorica: Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christoph Hametner (TU Dunaj)

Zagovor bo v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Pojdi na vsebino