Ime in priimek: Domen Ocepek
Program: Doktorski študij strojništvo – 3. stopnja (štiriletni)
Datum: 06.04.2023
Ura in prostor: 12:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98224538971
Naslov: Eksperimentalni dinamski modeli podstruktur v metodah analize prenosnih poti
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar

Pojdi na vsebino