V torek, 6. 6. 2023 ob 12:00 uri bo

gospod Jurij Gostiša

zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Uvajanje hidrodinamske kavitacije v postopek čiščenja komunalne odpadne vode

ang. Incorporation of hydrodynamic cavitation into wastewater treatment

Mentor: prof. dr. Matevž Dular
Somentor: prof. dr. Marko Hočevar

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Zagovor lahko spremljate tudi on-line, na povezavi:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/93196120956

Meeting ID: 931 9612 0956

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

Pojdi na vsebino