Ime in priimek: Luka Hribar
Program: Doktorski študij strojništvo – 3. stopnja (triletni)
Datum: 15.11.2023
Ura in prostor: 12:30, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv procesnih parametrov na makroskopsko odvzemanje materiala z lasersko ablacijo z visokimi frekvencami bliskov
Mentor: izr. prof. dr. Peter Gregorčič
Somentor: prof. dr. Matija Jezeršek

Pojdi na vsebino