V sredo, 7. 6. 2023 ob 11:00 uri bo

gospod Matjaž Kos

zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Adaptivni laserski daljinski varilni sistem s triangulacijsko povratno zanko

ang. Adaptive remote laser welding system with triangulation feedback

Mentor: prof. dr. Matija Jezeršek
Somentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Pojdi na vsebino