Ime in priimek: Miha Kodrič
Program: Doktorski študij strojništvo – 3. stopnja (triletni)
Datum: 07.03.2023
Ura in prostor: 14:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93098175005
Naslov: Hibridni postopek dinamičnega sklapljanja podstruktur v frekvenčnem prostoru
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar

Pojdi na vsebino