V četrtek, 8. 6. 2023 ob 12:00 uri bo

gospa Miša Oblak

zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Vibroakustična analiza sklopljenega Helmholtzovega resonatorja v kapljevinskem mediju

ang. Vibroacoustic analysis of a coupled Helmholtz resonator in a liquid medium

Mentor: prof. dr. Miha Boltežar

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Pojdi na vsebino