V petek, 8. 9. 2023 ob 14.00 uri bo

Nejc Rožman

zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Okvir za vodenje mehatronskih naprav na osnovi bločno-verižne tehnologije

ang: Framework for Control of Mechatronic Devices Based on Blockchain Technology

Mentor:          prof. dr. Janez Diaci

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

Pojdi na vsebino