V sredo, 10. 5. 2023,  ob 11. uri bo

gospod Peter Zobec

zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Napovedovanje dobe trajanja izdelkov z upoštevanjem tehnološke zgodovine in inkrementalnim računanjem poškodbe

 ang. Fatigue life prediction of products by considering manufacturing history and incremental damage calculation

Mentor:        prof. dr. Jernej Klemenc

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

 

 

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

 

Pojdi na vsebino